Engelsk

Tenzor.dk

Copyright © All Rights Reserved

Engelsk - not nearly done!

Jeg tænker at det ville være på sin plads at lave en side om engelsk. Det bliver på et lidt overordnet niveau.

Som overordnet temaer har vi Mythbusters, Science fiction, Fantasy, samt et indblik i britisk og amerikansk historie og kultur.

 

Mythbusters: her læser vi tekster der omhandler kendte myter. Dette indgår i et bredt flerfagligt sammenspil.

 

Science fiction: her læser vi tekster der har været med til at definere SF. Herudover ser vi også Ghost in the shell der ligeledes har været med til at sætte dagsordnen for moderne SF film og litteratur. Fælles for SF og Fantasy er at vi analyserer teksterne ud fra nogle metoder og modeller der gør os det muligt at skabe en sammenhæng mellem litteratur og dennes samtid og vores nutid.

 

Fantasy: her læser vi det fra The Hobbit der svare til den første og den anden film (kap. 1-12). Herefter ser vi den nye film og forsøger os på en ”light” komparativ analyse.

 

Britisk: her læser vi nutidige tekster der er med til at se sammenhænge og forskelle på britisk og dansk kultur.

 

Amerikansk: her læser vi historiske tekster der er med til at give et indblik i den historiske udvikling af Amerika, samt giver et indblik i vores hverdag.

 

 

 

 

Anerkendte online ORDBØGER

- til oversættelse og forståelse

Dansk - Engelsk og Engelsk - dansk

  • ordbogen.com god til hurtige opslag, medfølger dog ikke de store forklaringer
  • gyldendal.dk Den gode gamle røde - praktisk med overblik over udtryk og vendinger
  •  

Tesaurus (begrebs-/synonym-ordbog på Engelsk Thesaurus )

 

Tips + tricks

 

KISS (keep it stupidly simple). skriv i korte overskuelige sætninger, sæt punktum ofte

korte sætninger, det er nemmere at overskue og giver derfor færre fejl.

How to write a summary!

The summary checklist (How to write summaries/Writing Summaries)

Introduktion

  • author, date, title, publisher, the main point

Indhold most important points, one or more examples from the text)

  • Formuleret med dine egne ord - ingen citater!

Neutral stil - none of your own opinion(s)

  • Fokus på artiklens indhold
  • Loyal gengivelse af indholdet

Reference til artiklens påstande, belæg/argumenter.

 

The Essay

Remember to introduce your idea then discuss for and against and end with a sum up of your main points –see it as a conclusion (see How to structure your English Assignment)