Slides fra undervisningen:


1.Semester

Kommunikation og billedebehandling
Layout og typografi kap. 5-7
Historiefortælling

2.Semester

Informationssøgning - bearbejdning af tekst - billedanalyse
Journalistiske virkemidler
Kildekritik
Ophavsret
Hjemmesider